เชิญร่วมฟังบรรยายสาธารณะเกี่ยวกับแลปวิจัยสุดเจ๋ง Freak Lab โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น -16.00 น ณ ห้อง Sci Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมืิอวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ ในการบรรยายครั้งนี้จะได้รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของแลปวิจัย จุดมุ่งหมายและงานวิจัยที่กำลังทำอยู่ สำหรับรายละเอียดของแลปวิจัยเข้าไปดูได้ที่ 
http://freak.kmutt.ac.th/