พีมีโอกาสได้รับเชิญจาก Dr. Galina Mihaleva จาก School of Art, Design and Media เเห่งมหาวิทยาลัย Nanyang University of Technology ให้มาร่วมทำวิจัยระยะสั้นที่สิงคโปร์ โดย theme ของงานที่วางเเผนว่าจะไปทำนั้นเกี่ยวกับการผสมผสาน technology, aesthetics, biological sciences, เเละมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างงาน installation เเละ wearable devices
ในเวลา 5 วัน Galina เเละพีพี ได้สร้างงานด้วยกันออกมาสองชิ้น สำหรับพีการได้เรียนรู้เเละทำงานในสถานที่ใหม่เเละคนใหม่ๆนั้นมีค่ากว่าผลงานมากนัก ในบันทึกนี้พีถอดบทเรียนบางเรื่องที่ได้จากการเดินทางครั้งนี้ไว้ครับ

Read more

Leave a Reply